תנאי שימוש באפליקציית GateZ

1. השימוש בתוכנת ובשירות GateZ (ביחד, "השירות") כפוף לתנאי השירות של חברת גוגל (״Google״) המפורסמים ב Google Play ובאתר חברת Puzzle Applications ("החברה"), ומעיד על הסכמתך להם. תקציר זה אינו בא במקומם.

2. השרות מיועד לפתיחת שערים, הנפתחים באמצעות שיחת טלפון אליהם, על ידי יזימת השיחה בעת התקרבות אל השער. חשוב לשים לב שאם מספר הטלפון של המתשמש לא מוזן במאגר הנתונים של השער השירות לא יעבוד בדיוק כפי ששיחת טלפון שהמתקשר יוזם בעצמו לא תעבוד. מטרת השירות היא לחסוך מהמשתמש את הצורך להתקשר ידנית אל השער.

3. לצורך פעולת השרות המשתמש נדרש להפעיל את שרותי המיקום בטלפון והשרות יאתר באופן אוטומטי ומהרקע את קרבת המשתמש אל השער ויזום שיחת טלפון אליו. כל זאת, בתנאי שמיקום השער ומספר הטלפון שלו הוזנו במסך הגדרות השער וכן שהזמן הנוכחי תואם את זמני ההתקשרות כפי שהוגדרו גם כן במסך הגדרות השער.

4. השרות נעזר בשרותי המיקום של גוגל ברקע כדי לאתר את מרחק המשתמש מהשער. יתרה מכך למען חסכון בסוללה השימוש בשרותי המיקום יתבצע רק בזמן נהיגה ומכאן הצורך של השרות לדעת את פעילות המשתמש (עמידה, הליכה נסיעה וכו׳) והשימוש של האפליקציה ב Google Activity Recognition API (שירות זיהוי הפעילות של גוגל). בקבלתך את תנאים אלו אתה מקבל את תנאי שרותי המיקום וזיהוי הפעילות של גוגל. כל המידע הנוגע למיקום ופעילות המשתמש משומש על ידי השרות למטרה זו שצויינה בלבד, אינו נשמר או מועבר לכל גורם צד שלישי אחר.

5. כאופציה ולמען שיפור זיהוי הנהיגה, ניתנת למשתמש אפשרות להגדיר את הנהיגה באמצעות חיבור לדיבורחת בלוטות׳. למטרה זו מבקשת האפליקציה בעת התקנתה את הרשאת השן בכחולה.

6. השרות מאפשר פתיחת השער באמצעות קבלת הודעת טקסט המכילה מילת מפתח שהוגדרה מראש במסך הגדרות השער. כלומר, כאשר מתקבלת הודעת טקסט המכילה את מילת המפתח או צירוף המפתח שנבחר האפליקציה תקפיץ למשתמש אפשרות לפתיחה מהירה הנושאת את שם או טלפון השולח. מטרת מאפיין זה הוא לאפשר למשתמש ביתר קלות לפתוח את השער עבור מכרים. באחריות המשתמש לבחור ביטוי מפתח יחודי ולהחליט עם מי לשתף אותו. כדי לבצע משימה זו האפליקציה מבקשת גישת קריאה להודעות הטקסט המתקבלות ולאנשי הקשר (במטרה להציג את שם המבקש).

7. השימוש בשרות ייעשה באחריותך, בכפוף להוראות כל דין. בפרט, חובה עליך לשמור על דיני התעבורה בכל הנוגע לנהיגה ברכב בעת הפעלת השירות.

8. השירות ניתן כרגע חינם וללא מגבלה, החברה רשאית בכל שלב להפסיק את השרות ללא כל הודעה מוקדמת. השרות מאפשר שימוש מלא וחינמי במשך תקופה מוגדרת של 45 ימים. לאחר תקופה זו בשרות יפסיק לתפקד ולמשתמש תהיה האפשרות לרכוש את הגרסה המלאה להלן GateZ Premium בעלות קבועה וחד פעמית שתאפשר המשך שימוש בשרות ללא מגבלת זמן. לצורך מעקב אחר זמן השימוש באפליקציה, המזהה היחודי של המכשיר בו משתמש המתשמש נשמר במאגר נתונים בשרת, ומשמש למטרה זו בלבד ואינו משותף עם אף גורם אחר. מכאן הצורך במתן ההרשאה לקריאת מצב המכשיר.

9. החברה וכל הפועלים מטעמה לא ישאו בחבות כלשהן כלפיך או כלפי צדדים שלישים, מכל סיבה שהיא, בקשר עם השירות. אתה משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את כל אלה מכל אחריות מכל סוג שהיא, לכל תוצאה הנובעת מהשימוש בשירות, לרבות (אך לא רק) בגין כל הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, תשלום, הוצאה או נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי-ממוני.

10. השימוש בשירות מהווה הסכמתך לתנאים אלו.